lunes, 12 de enero de 2009

bang bang!

bang bang
he shot me down, bang bang
i hit the ground , bang bang
that awful sound, bang bang
my baby shot me down

No hay comentarios: